Groblja

Na području općine Sveti Petar Orehovec postoje 4 groblja koje uređuje Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec